PAÍS CONSCIENT és una plataforma integrada pels qui, a partir de l’experiència del Pla Nacional de Valors, hem sentit que hi ha un fort anhel de consciència al nostre país, i això ens ha animat a crear-la per acompanyar totes les persones i organitzacions que hi ressonin.
PAÍS CONSCIENT s’alinea amb les persones i grups que s’enfoquen cap a un model que té en compte la persona en totes les seves dimensions i promou el bé comú, tots interconnectats amb els altres i l’entorn natural.
Aquesta visió holística de la persona comporta una obertura des del cor tant als altres com a un mateix.
Ens projectem des de Catalunya al món, per tal de:
Observar i promoure el canvi de paradigma social, cultural i espiritual que s’està produint arreu.
Difondre i seguir desenvolupant el document de bases, línies estratègiques i accions contingudes en el Pla de Valors, reconegut pel govern de la Generalitat de Catalunya.
Co-inspirar amb les persones i les institucions amb incidència en la ciutadania i en el territori.
Acollir i compartir d’aquelles iniciatives orientades a la transformació social des de de la transformació personal.
Aquesta Plataforma convida a vincular-s’hi tota persona o entitat que realitzi accions concretes vers aquest canvi de paradigma, simbolitzat per una consciencia que expandeix el bé, la bellesa, la pau i l’amor com a eixos d’una vida plena, autèntica i transcendent.